Kontakt
18 september 2018

Logo Slovenský dom a jeho myšlienka

Symbol domčeka v logu vychádza zo slovenských ľudových ornamentov, ktoré sú typické buď pre slovenskú ľudovú kultúru alebo architektúru. Logo pre nás vytvoril grafický dizajnér Tomáš Kompaník , ktorý oživuje tradičné vzory moderným spôsobom. Hľadá súvislostí, odkrýva pozadie týchto vzorov, pôvodnej inšpirácie, techník a motívov. „Niekto by rád videl tradície pekne zakonzervované v pôvodnej podobe, no mne sa zdá, že môžu slúžiť ako inšpirácia. Ak chceme, aby oslovili aj nové publikum, musíme ich prepájať s rôznymi novými, modernými vecami a posúvať ich ďalej,“ hovorí Tomáš. Jednotlivé znaky v logu opisuje takto:

Ornamenty, ktoré použil architekt Dušan Jurkovič pri výzdobe dreveného mosta v Novom měste nad Metují sú inšpirované tradičnou kultúrou. Trojuholník je symbolom života a pohybu. Trojuholník s hrotom nahor vyjadruje ženský, s hrotom nadol mužský charakter. Trojitosť predstavuje rovnosť a je symbolom trojjediného boha.

Geometrické srdiečka sú typické pre výšivky v žilinskom kraji (Fačkov, Čičmany) a nájdeme ich aj na čičmianskych dreveniciach. Srdce predstavuje sídlo života a znak lásky.

Vtáčiky z výzorníkov na drevenných štítoch domov pre ľudí v minulosti predstavovali vždy niečo výnimočné a nadpozemské, čo sa dokáže vznášať k slnku. Pár vtákov symbolizuje harmóniu a lásku.

Osemcípa hviezda je veľmi typická pre slovenskú ľudovú výšivku a je rozšírená takmer po celom území. Počet cípov musel byť vždy párny, nepárny počet znamenal smrť.

Kríž spája kontrast horizontály a vertikály, pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho. Indikuje štyri svetové strany a bod ich priesečníka – symbol božského. V ľudovom výtvarnom prejave sa v kríži prelínali znaky kresťanskej symboliky s magickými/ ochrannými znakmi. Takéto zobrazenie kríža nájdeme na výšivkách v rôznych kútoch Slovenska (Senica, Trenčianska teplá, Čičmany).

Pre písme v logu "Slovenský dom" sme použili font od štúdia Grilli Type GT Walsheim Medium. Ide o jednoduché, no svojou kresbou zaujímavé bezserifové písmo, ktoré sa inšpirovalo typografiou plagátov z 30. rokov 20. storočia.

Ďakujeme Tomáš!

tím projektu SLOVENSKÝ DOM